Bydgoskie warsztaty łapaczy snu

Jak co miesiąc w Bydgoszczy prezes PSPI Adam Piekarski zorganizował w Klubie Modraczek spotkanie na temat Indian. W czwartek 1 XII 2016 o godzinie 18. przy ulicy Ogrody 15 w Bydgoszczy odbyły się warsztaty robienia łapaczy snu oraz pogadanka na temat ich pochodzenia, znaczenia, magii itp. Jak zwykle był też konkurs z nagrodami.

p1070902   p1070997

Zdjęcia dzięki uprzejmości A. Piekarskiego

Źródło: http://walker.org.pl/start/events

Poparcie PSPI dla protestów Indian w Stanach Zjednoczonych

W sierpniu 2016 roku Zarząd PSPI wystosował pismo popierające Indian kilku stanów amerykańskich, którzy protestują przeciwko budowie rurociągu w pobliżu ich terenów traktatowych. Oto treść pisma przetłumaczona na język polski i skan listu wysłanego w języku angielskim: Czytaj dalej→

Historia PSPI rok 2015

W styczniu 2015 r. Telewizja ABC poprosiła PSPI o kontakt do dzieci, które mogłyby zaprezentować kulturę indiańską. Skutkiem tych działań był przyjazd dzieci z Lubawki pod opieką Krzysztofa Jawora  i udział w nagraniu programu „Mali Światowcy” w lutym 2015. Czytaj dalej→

Historia PSPI rok 2013

luty 2013 – Zimowe spotkanie w 40 rocznicę okupacji Wounded Knee 1973; Dwudniowe spotkanie zorganizowane przez Jacka Piętkę i Dariusza Bluewind’a Kachlaka, poświęcone wydarzeniom WK 1973 w  40 rocznicę, prezentacja multimedialna oraz film „Thunderheart” i „Lakota Woman” poruszających problemy Ruchu Indian. Czytaj dalej→