Organizacja

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 376811

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 1182085444

Numer identyfikacyjny REGON: 145935847

KONTO:  Bank PEKAO Nr 26 1240 3493 1111 0011 1457 1167

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  WYNOSZĄ 50 ZŁ NA ROK.

http://pspi.pl/deklaracja-do-pspi/

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian na lata 2021 – 2025:

Przewodniczący: Adam Piekarski;
Wiceprzewodniczący: Paweł Szpyra i Jolanta Pawlak

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian na lata 2021 – 2025:

Przewodnicząca: Lidia „Józefina” Susmarska, członkowie: Maria Czerwińska, Konrad Korzeniowski

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian na lata 2018 – 2020:

Przewodniczący: Adam Piekarski
Wiceprzewodniczący: Jolanta Pawlak i Paweł Szpyra
Członkowie: Maria Czerwińska i Dariusz Kachlak

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian na lata 2018 – 2020:

Przewodnicząca: Ewa Stańska
Członkowie: Konrad Konarzewski i Lidia Józefina Susmarska