Certyfikat Jakości

Główne założenia CERTYFIKATU JAKOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ INDIAN

1. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian, zwane dalej PSPI,

ma prawo przyznawania  Certyfikatu Jakości Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian zwanego dalej CJ PSPI.

2. CJ PSPI będzie przyznawany tzw. wioskom indiańskim i innym przedsięwzięciom długoterminowym dotyczącym promowania kultur tubylczych Amerykanów.

3. CJ PSPI może zostać przyznany wyłącznie tym wioskom indiańskim i innym działaniom długoterminowym,  które wypełniają główne cele statutowe PSPI.

4. Celem przyznawania CJ PSPI przez PSPI jest popieranie i tworzenie pozytywnego klimatu dla przedsięwzięć, które promują autentyczne wartości tubylczych kultur Ameryki w Polsce.

5. Elementami podlegającymi ocenie przy nadawaniu CJ PSPI są:

a) sposób i treść reklamy przedsięwzięcia, w tym strona internetowa,

b) ogólny wygląd zgromadzonej ekspozycji i prezentowanych eksponatów,

c) informacje przekazywane odwiedzającym,

d) działania aktywizujące odwiedzający

Dotychczas Certyfikat Jakości otrzymały następujące przedsięwzięcia:

1. „Biegnący Wilk” w Ściborkach na Mazurach, osada ekologiczna prowadzona przez Dariusza Morsztyna

2. „Indiański Świat” w Koszalinie, wioska prowadzona przez Aleksandrę i  Konrada  Konarzewskich

3. „Muzeum Indiańskie”  w Spytkowie k. Giżycka, prowadzone przez Bogdana Zdanowicza

4. „Wojownicy Tęczy”, przedsięwzięcie w Warszawie prowadzone przez Jacka Piętkę

5. Krzysztof Jawor z Lubawki  – grupa artystyczna „Rise of the sun”