EDUKACJA

STRONY WWW:

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Monongahela 1755”  www.facebook.com/grhmonongahela1755

Zespół Huu-Ska Luta z Torunia  https://wioska-indianska.pl

Strona Walkera z Bydgoszczy  http://walker.org.pl

Portal Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian  http://www.indianie.eco.pl

Wydawnictwo TIPI – Marek Maciołek  http://www.tipi.pl

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Bronisława Malinowskiego PAES/PATE (The Polish-American Ethnological Society) – łączy badania etnologiczne, etnograficzne i etnohistoryczne nad różnymi aspektami dotyczącymi tubylczych Amerykanów w USA i Kanadzie    http://www.paespate.net/index.php?page=start

DO PRZECZYTANIA: 

 DLA DZIECI :

Korzystanie z materiałów dostępnych na stronie pspi.pl jest bezpłatne,  a w przypadku ich publikacji w całości lub części prosimy o podawanie źródła, z którego pochodzą.

Spis pożytecznych książek dla dzieci na temat Indian:

Lektura o Indianach dla dzieci

Prezentacja na temat Indian dla dzieci 7-12 lat:

Indianie dla szkoły podstawowej-E. Stanska