Wiosenny biuletyn Informacyjny PSPI 1/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu naszego stowarzyszenia. W numerze jak zwykle informacje z ostatniego kwartału, najbliższe wydarzenia, nowości i starocie wydawnicze, a także dwa artykuły z licznymi ilustracjami o Rdzennych Amerykanach.

Miłej lektury!

http://pspi.pl/wp-content/uploads/2023/03/Biuletyn-PSPI-Nr-1-Wiosna-2023.pdf

Odszedł indianista, malarz, wojownik

Odszedł jeden z pierwszych polskich indianistów, działacz z grupy „Indiańskiej Babci”, malarz i człowiek o wielkiej empatii – Tadeusz Piotrowski. Jego ilustracje i anegdoty były w wielu Biuletynach Informacyjnych PSPI. Niech będzie wolny w Krainie Wielkich Łowów.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5742226522554876&set=a.653477671429812

Tadeusz Piotrowski