Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie PSPI

Podczas zlotu PRPI odbędzie się ważne zebranie członków PSPI. Planowane jest ono w niedzielę 25 lipca 2021 r o godzinie 12.00. Przy braku kworum zebranie rozpocznie się o 12.15.

Program zebrania:

– Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatnich 3 latach.

– Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

– Wybory nowych władz PSPI

– Dyskusje w sprawie planów na kolejne lata.

Zlot PRPI w Płytnicy k. Piły 28VII-05 VIII 2018

Kolejny XLII Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian odbywał się od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 roku w Płytnicy w powiecie pilskim.

logo zlotowe  Szczegóły na stronie organizatora:

XLII Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian

Podczas Zlotu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków PSPI.