BIULETYN INFORMACYJNY PSPI Lato 2022

Zapraszamy do lektury letniego numeru naszego Biuletynu Informacyjnego.

Jak zwykle są tam aktualności z Polski i z Ameryk, nowości i odkrycia wydawnicze, a tym razem także o traktacie z fortu Wise na Równinach, o placówkach muzealnych na temat Buffalo Billa, o terminie i miejscu tegorocznego Zlotu PRPI oraz o nowym numerze konta bankowego PSPI.

http://pspi.pl/wp-content/uploads/2022/06/Biuletyn-PSPI-LATO-2022.pdf