Wiosenny numer Biuletynu Informacyjnego PSPI

Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. Jak zwykle opisano ważne wydarzenia indiańskie i indianistyczne w ostatnim kwartale, najnowsze książki i inne teksty o Indianach, a także opis kryminału antropologicznego. Zapraszamy do lektury.

http://pspi.pl/wp-content/uploads/2024/03/Biuletyn-XLIII-Wiosna-2024.pdf