Biuletyn Informacyjny PSPI 1 2021 wiosna

Zapraszamy do lektury wiosennego Biuletynu Informacyjnego PSPI. To już 31 numer, a więc za nami aż 30 wydań naszego cyfrowego kwartalnika.

Tym razem oprócz aktualności jest ostatni już odcinek na temat dziewiętnastowiecznej polityki wobec Indian, tekst o działaniach mormonów na terenach indiańskich, obszerna fotorelacja o dawnej i najnowszej historii rezerwatu Pine Ridge, informacje o nauczaniu języka lakota w warunkach pandemii oraz stały element – informacje o książkach.

http://pspi.pl/wp-content/uploads/2021/03/Biuletyn-Nr-1-2021.pdf