Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie PSPI

Podczas zlotu PRPI odbędzie się ważne zebranie członków PSPI. Planowane jest ono w niedzielę 25 lipca 2021 r o godzinie 12.00. Przy braku kworum zebranie rozpocznie się o 12.15.

Program zebrania:

– Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatnich 3 latach.

– Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

– Wybory nowych władz PSPI

– Dyskusje w sprawie planów na kolejne lata.

Komentarze są wyłączone.