Kadencja władz PSPI

Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o uproszczonym postępowaniu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza 4.0 art. 28  i art. 10 ust. 1f,  kadencja władz Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian zostaje przedłużona do zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i upływu 60 dni od dnia ich odwołania.

Komentarze są wyłączone.