Indianie na konferencji COP24 w Katowicach

W grudniu zaplanowano w Polsce 24 sesję konferencji klimatycznej ONZ zwaną COP24. Udział w obradach brali członkowie kanadyjsko-amerykańskiej organizacji Indigenous Environmental Network, by kolejny raz by bronić środowiska naturalnego ziem indiańskich.

ind3

Główne cele organizacji Indigenous Environmental Network:

* Edukuj i wyposażaj ludność rdzenną, aby rozwiązywać i rozwijać strategie ochrony naszego środowiska, naszego zdrowia i wszystkich form życia – Koła Życia.
*Potwierdź naszą tradycyjną wiedzę i szacunek dla praw naturalnych.
*Rozpoznaj, wspieraj i promuj przyjazne dla środowiska style życia, ekonomiczne środki do życia i buduj zdrowe społeczności rdzennych mieszkańców.
*Zobowiązanie do wpływania na polityki wpływające na ludy rdzenne na poziomie lokalnym, plemiennym, stanowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
*Uwzględnij młodzież i starszych na wszystkich poziomach naszej pracy.
*Chroń nasze prawa człowieka, aby praktykować nasze kulturowe i duchowe wierzenia. (Źródło: Wikipedia)

Od piątku 30 listopada 2018 trwają spotkania przedstawicieli ludów tubylczych na konferencji klimatycznej ONZ. Delegatami IEN – organizacji kanadyjsko amerykańskiej są Alberto Saldamando, Leona Morgan, Tom BK Goldtooth. Przez kolejne 3 dni obrad spotykało się Międzynarodowe Forum Ludów Tubylczych. W poniedziałek omawiano prawa człowieka w sytuacji zmian klimatycznych.

fotcop24

Dodatkowo zaplanowano spotkania w nieformalnym miejscu w hotelu, by w wąskim gronie przeanalizować konsekwencje wprowadzenia procedur LCIP.

We wtorek 4 XII delegaci IEN uczestniczyli w spotkaniu „Sanktuarium lasów – miejscowy model ochrony przyrody”. Celem spotkań jest omówienie wpływu starych mechanizmów z Kioto na porozumienia paryskie i jak należy przejść do nowego systemu transferu zanieczyszczeń. Jakie należy przyjąć zabezpieczenia, by regulacje rynkowe realnie przyczyniły się do obniżenia emisji szkodliwych gazów? Jak postępować, by szanować prawa człowieka, prawa rdzennych mieszkańców i promować zrównoważony rozwój? Uczestnicy paneli dyskusyjnych przedstawią różne poglądy na temat lekcji, które można wyciągnąć z wcześniejszych doświadczeń, na przykład z zastosowania zasad czystego rozwoju.

Źródło : Tom Goldtooth, http://www.ienearth.org/  Tłum. J.W.

Komentarze są wyłączone.