Indianie na konferencji COP24 w Katowicach

Już od piątku 30 listopada 2018 trwają spotkania przedstawicieli ludów tubylczych na konferencji klimatycznej ONZ. Delegatami IEN – organizacji kanadyjsko amerykańskiej są Alberto Saldamando, Leona Morgan, Tom BK Goldtooth. Przez kolejne 3 dni obrad spotykało się Międzynarodowe Forum Ludów Tubylczych. W poniedziałek omawiano prawa człowieka w sytuacji zmian klimatycznych.

fotcop24

Dodatkowo zaplanowano spotkania w nieformalnym miejscu w hotelu, by w wąskim gronie przeanalizować konsekwencje wprowadzenia procedur LCIP.

We wtorek 4 XII delegaci IEN uczestniczyli w spotkaniu „Sanktuarium lasów – miejscowy model ochrony przyrody”. Celem spotkań jest omówienie wpływu starych mechanizmów z Kioto na porozumienia paryskie i jak należy przejść do nowego systemu transferu zanieczyszczeń. Jakie należy przyjąć zabezpieczenia, by regulacje rynkowe realnie przyczyniły się do obniżenia emisji szkodliwych gazów? Jak postępować, by szanować prawa człowieka, prawa rdzennych mieszkańców i promować zrównoważony rozwój? Uczestnicy paneli dyskusyjnych przedstawią różne poglądy na temat lekcji, które można wyciągnąć z wcześniejszych doświadczeń, na przykład z zastosowania zasad czystego rozwoju.

Źródło : Tom Goldtooth, http://www.ienearth.org/  Tłum. J.W.

Komentarze są wyłączone.