Oświadczenie w sprawie symboli tubylczych Amerykanów

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie nadużywania symboli  kultur tubylczych Amerykanów

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian

Od długiego czasu obserwujemy na świecie natężenie negatywnego zjawiska polegającego na wykorzystywaniu symboli etnicznych mniejszości, przede wszystkim po to, by czerpać z tego korzyści materialne. Negatywne zjawisko dotyczy głównie gwiazd oraz celebrytów z pierwszych stron gazet i telewizyjnych ekranów. Myśląc wyłącznie o poprawianiu swojego wizerunku epatują oni publicznie elementami tubylczych kultur, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te, należące do amerykańskich Indian. Jednym z najbardziej znanych jest pióropusz Indian Równin, nakrycie głowy wojownika zwane warbonnet lub nieco szerzej headdress.

Podobnie jak na świecie z negatywnym zjawiskiem kulturowego przywłaszczania mamy również do czynienia w Polsce. Rodzimi artyści i celebryci już od lat zakładają indiańskie nakrycia głowy wyłącznie po to, by egzotyka takiego postępowania wzbudziła większe zainteresowanie otoczenia. Z tyłu nie pozostają różne instytucje, nawet i publiczne, które organizując liczne, kulturalne przedsięwzięcia również stawiają Indian za tło, nadużywając tubylczej symboliki jedynie w celach komercyjnych.  Tymczasem w tradycji indiańskich narodów pióropusze są oznaką rangi, a noszenie ich dla zabawy jest dla amerykańskich Indian niestosowne i obraźliwe. Rozumiemy podejście tych, którzy uważają, że prawdziwa sztuka powstaje dzięki wzajemnej inspiracji różnych kultur, tym niemniej używanie charakterystycznych dla odmiennej kultury symboli popieramy wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie narusza ono ich godności.

Paragraf 6 punkt 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian stanowi, że jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest „Popularyzowanie możliwie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy o różnych aspektach życia tubylczych Amerykanów, w szczególności – o ich osiągnięciach i wkładzie w rozwój światowej kultury i cywilizacji”.

Mając na względzie dobro dotyczące realizacji jednego z głównych celów działalności, Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian wyraża swój bezwzględny sprzeciw dla wszelkich działań dotyczących kulturowego przywłaszczania i zdecydowanie apeluje o zaniechanie wykorzystywania tubylczej symboliki niezgodnie z charakterem, wyłącznie do celów komercyjnych.

Przewodniczący PSPI

Adam Piekarski

Komentarze są wyłączone.